fbpx

Politika zasebnostiSplošno

Namen politike zasebnosti in varstva osebnih podatkov je seznanitev obiskovalcev spletnih mest Mobiuu, kupcev in potencialnih kupcev ter drugih oseb z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani družbe Iteron, Erik Robič s.p., Ulica 15. maja 13, 6000 Koper, Slovenija, e-naslov info@mobiuu.si (v nadaljevanju: upravljavec) ter pravicami posameznikov s tega področja.

Vse naše aktivnosti so skladne z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju GDPR).

Osebni podatki

Skladno z GDPR osebni podatek pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom.

Upravljavec zbira in obdeluje izključno le tiste vaše osebne podatke, ki ste jih posredovali ob prijavi na določeno storitev (npr. prijava na e-novice ali z izpolnitvijo obrazca za neobvezujoče povpraševanje).

Upravljavec zbira naslednje osebne podatke:

  • ime in priimek, e-naslov, podjetje, telefonska številka preko kontaktnega obrazca ali elektronske pošte (za namene izvajanje poslovne komunikacije, odgovore na vaša vprašanja in upravljanje vaših povpraševanj)

Kadar našo spletno stran obiščete in uporabljate samo za namene pridobivanja informacij, tj. se ne registrirate ali nam kakor koli drugače posredujete podatkov, zbiramo samo osebne podatke, ki jih vaš brskalnik pošilja našemu strežniku. Ti podatki so tehnično nujni za prikaz spletne strani ter za zagotovitev stabilnosti in varnosti.

Upravljavec se zavezuje, da bo vse pridobljene osebne podatke skrbno varoval in jih brez vaše privolitve ne bo posredoval tretji osebi oziroma jih uporabil v druge namene, kot v namene, za katere so bili osebni podatki posredovani.

Vsi vaši osebni podatki so shranjeni na varnih strežnikih upravljavca ali na varnih strežnikih podizvajalcev ali poslovnih partnerjev upravljavca pri čemer se pri dostopu do njih in njihovi uporabi uporabljajo politike in standardi pod nadzorom upravljavca.

Piškotki

Poleg omenjenih podatkov se med obiskom in uporabo naše spletne strani na vaš računalnik shranijo piškotki. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki jih vaš brskalnik shrani na vaši napravi, da shrani določene informacije. Ko naslednjič obiščete našo spletno stran na isti napravi, se informacije, shranjene v piškotkih, pošljejo naši spletni strani (»lastni piškotki«) ali drugi spletni strani, ki ji piškotek pripada (»drugi piškotki«).

S pomočjo shranjenih in vrnjenih informacij določena spletna stran prepozna, da ste do nje že dostopali in jo obiskali v brskalniku, ki ga uporabljate na svoji napravi. Te informacije uporabljamo, da lahko oblikujemo in prikažemo spletno stran na optimalen način glede na vaš okus. V tem pogledu je na vaši napravi prepoznan samo piškotek. Izven tega okvirja bodo vaši osebni podatki shranjeni samo z vašim izrecnim soglasjem ali če je to nujno potrebno, da lahko uporabljate storitve, ki so vam na voljo in do katerih dostopate.

Čas hrambe osebnih podatkov

Obdobje hrambe osebnih podatkov je odvisno od podlage in namena obdelave posamezne kategorije osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo le toliko časa, kolikor je to predpisano oziroma dovoljeno ter potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. Osebni podatki se po izpolnitvi namena obdelav, če ne obstaja druga pravna podlaga ali če je to potrebno za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, izbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo.

Če se podatki obdelujejo na podlagi privolitve posameznika zaradi trženja storitev, prodaje blaga ali izvajanja storitev z dodano vrednostjo, se ti podatki v potrebnem obsegu lahko obdelujejo toliko časa, dokler je to potrebno za takšno trženje ali storitve.

Vsi ostali podatki, ki so pridobljeni za namene obveščanja in neposrednega trženja, se hranijo do preklica.

Vaše pravice

Posameznik ima od upravljavca pravico zahtevati, da popravi oziroma dopolni netočne oziroma pomanjkljive osebne podatke v zvezi z njim.

Upravljavec bo posameznika v primeru popravka ali dopolnitve osebnih podatkov brez odlašanja obvestil, najkasneje v roku 3 delovnih dni.

Pravica do izbrisa/pozabe

Posameznik ima od upravljavca pravico zahtevati takojšen izbris osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim.

Upravljavec bo posameznika v primeru izbrisa osebnih podatkov o izbrisu brez odlašanja obvestil.

V kolikor želite, da vaše osebne podatke izbrišemo iz zbirke osebnih podatkov, nam to prosim sporočite na e-naslov info@mobiuu.si.

Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov

Posameznik ima od upravljavca pravico zahtevati, da omeji obdelavo njegovih osebnih podatkov v primeru njihove netočnosti, nezakonitosti, prenehanja namena obdelave ali vložitve ugovora.

Pravica do prenosljivosti vaših podatkov

Posameznik ima od upravljavca pravico zahtevati, da mu posreduje osebne podatke, ki jih obdeluje v zvezi z njim. Posameznik ima od upravljavca pravico zahtevati, da osebne podatke, ki jih obdeluje v zvezi z njim posreduje v strojno berljivi obliki kadar:

  • obdelava temelji na privolitvi ali na pogodbi in
  • se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Kot posameznik imate pri uresničevanju navedene pravice do prenosljivosti pravico, da se osebni podatki neposredno prenesejo od enega upravljavca k drugemu, kadar je to tehnično izvedljivo.

Pravica do ugovora

Poleg pravice do preklica privolitve lahko, v primeru uporabe osebnih podatkov posameznika za namene obveščanja oz. neposrednega trženja, posameznik kadarkoli pisno zahteva prenehanje uporabe njegovih osebnih podatkov v ta namen.

V primeru ugovora obdelavi za namene trženja, bo upravljavec osebne podatke posameznika v namen trženja in obveščanja nemudoma prenehal obdelovati.

Vse pravice posameznik lahko uveljavi s pisno oziroma elektronsko zahtevo upravljavcu na. elektronski naslov info@mobiuu.si ali po pošti na naslov Iteron, Erik Robič s.p., Ulica 15. maja 13, 6000 Koper.

Pravica do dostopa do osebnih podatkov

Od upravljavca imate pravico dobiti potrditev ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, zahtevati dostop do osebnih podatkov v zvezi z vami ter naslednje informacije:

– namen obdelave,

– vrsto osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z vami,

– uporabnike vaših osebnih podatkov,

– predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov,

  • vir osebnih podatkov.

Kršitev varstva osebnih podatkov

V primeru kršitve varstva vaših osebnih podatkov in v primeru, da bi bila ob tem izkazana verjetnost, da bi taka kršitev varstva osebnih podatkov lahko povzročila veliko tveganje za vaše pravice in svoboščine, vas bomo o tem nemudoma obvestili.

V primeru kršitve varstva osebnih podatkov bomo brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v 72 urah po seznanitvi s kršitvijo varstva vaših osebnih podatkov, o njej obvestili pristojni organ.

Pravica do pritožbe

Posameznik lahko morebitno pritožbo, v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov, pošlje na elektronski naslov info@mobiuu.si ali po pošti na naslov Iteron, Erik Robič s.p., Ulica 15. maja 13, 6000 Koper.

Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico vložiti pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov.

Če je posameznik pri upravljavcu uveljavljal pravico do dostopa do podatkov in po prejeti odločitvi upravljavca meni, da osebni podatki, ki jih je prejel, niso osebni podatki, ki jih je zahteval, ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe Informacijskemu pooblaščencu vloži obrazloženo pritožbo pri upravljavcu v roku 15 dni.

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko upravljavec od posameznika zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da posameznika ne more zanesljivo identificirati.

Končne določbe

Ta politika zasebnosti se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni, brez predhodnega opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnih strani ponudnika po spremembi ali dopolnitvi posameznik potrjuje, da soglaša s spremembami in dopolnitvami.

Politika zasebnosti je objavljena na spletni strani www.mobiuu.si in začne veljati s 24.5.2018.

Vpišite iskalni niz in pritisnite Enter